Denis Viet – administrerende direktør af www.solixgroup.com

/ Redaktionen / Erhverv

Denis Viet er administrerende direktør af investeringsselskabet www.solixgroup.com, som hjælper danske og udenlandske virksomheder med at vokse ved målrettede investeringer.

Solix Group ApS

Læs mere om Denis Viet, der er administrerende direktør hos Solix Group ApS

Den danske erhvervsmand Denis Viet har mange års erfaringer i erhvervslivet, hvor han bl.a. som strategikonsulent i Intermediate Capital Group har gjort gode forretninger, som har gjort ham til en profil i erhvervslivet. I sin tid investerede han i det Roskilde-baserede firma Microtronic, som senere blev solgt og gav Intermediate Capital Group en fortjeneste på 400 mio. kr. Nu er han administrerende direktør i sin egen investeringsvirksomhed Solix Group, som primært investerer i Danmark og Sverige, men også i andre europæiske virksomheder, som trænger til en vitaminindsprøjtning. Desuden har Denis Viet oprettet en godgørende fond, som hjælper bl.a. danske krigsveteraner. De danske krigsveteraner vender ofte hjem fra krig med alvorlige ar på sjælen, og dette gør det svært for dem at reintegrere sig i samfundet. Derfor støtter Viet Jacobsen Fonden veteranformål, som kan hjælpe de danske krigsveteraner med at komme på fode igen. Denis Viet mener nemlig, at disse menneskers erfaringer og kompetencer sagtens kan udnyttes konstruktivt i det danske samfund, og at de derfor skal hjælpes til at kunne gavne samfundet på trods af deres fysiske og psykiske mén. Fonden støtter også børn fra udsatte familier, som har haft en svær start på livet, og som er disponerede for at falde udenfor. Disse børn, mener Denis Viet, har nogle gange brug for nogle succesoplevelser, som kan give dem den selvtillid som skal til for, at de kan forstå, at de er lige så meget værd, som alle andre borgere og at samfundet forventer lige så meget af dem, som af alle andre. Fonden støtter også unges uddannelse i udlandet på kandidat- og Ph.d. niveau, hvis uddannelse på tilsvarende niveau ikke kan findes inden for landets grænser. Det er nemlig vigtigt, mener Denis Viet, at den bedste og førende viden indhentes fra hele verden for at gøre Danmark til et af de førende lande. Denis Viet støtter med sin fond også almennyttige formål af mange forskellige slags, som er til gavn for mange forskellige folk.

Find info om investeringsselskabet på www.solixgroup.com

Denis Viet er en dansk erhvervsmand, som bl.a. har startet Solix Group, som er et investeringsselskab, som investerer i mange forskellige danske og udenlandske virksomheder. Www.solixgroup.com bygger på tillid, integritet og respekt for ledelsen i de virksomheder, som de opkøber og investerer i. De investerer kun i områder, som de har forstand på og kan på den måde udnytte deres mange års erfaring nyttigt. www.solixgroup.com har mange eksperter ansat, som har mange års erfaring inden for forskellige fagområder, og deres investeringer er altid målrettede og med et langsigtet fokus. De tænker både på den korte og den lange bane, og på grund af deres mange underselskaber kan de fokusere deres investeringer, så de får skabt stor merværdi for deres aktionærer. Www.solixgroup.com køber virksomheder og udpeger en bestyrelse, som primært består af deres stærke netværk af forretningsfolk fra forskellige relevante fagområder samt forskellige eksperter og erfarne forretningsfolk. Denne bestyrelse udpeger en leder, som får stor frihed til sammen med de ansatte at styre virksomhedens gang. Men med ekstra kapital er der altid langt flere muligheder, og den vitaminindsprøjtning, som www.solixgroup.com bidrager med kan realisere mange drømme, som virksomheden ikke førhen har kunnet indfri. Med en fokuseret investering kan www.solixgroup.com virkelig skabe resultater, som er bæredygtige og som kan skabe merværdi for aktionærerne. De har mange forskellige ansatte fra forskellige områder, som er eksperter på hvert deres område, og der er ingen tvivl om, at de har fået mange virksomheder til at vokse ved langsigtede strategiske planer. Www.solixgroup.com er tålmodige og investerer med et langsigtet og bæredygtigt fokus, og har kapital nok til at kunne komme over de forhindringer, der måtte være på vejen. Denis Viet har startet denne investeringsvirksomhed fordi han kunne se meget uforløst potentiale i danske virksomheder, som ikke selv har kunnet realisere de drømme, som firmaerne blev grundlagt på.