Med en forsvarsadvokat fra strafferet.com får du et ordentligt forsvar

/ Redaktionen / Erhverv

strafferet.com

strafferet.com

Du har ret til en forsvarsadvokat, hvis du på et tidspunkt i dit liv bliver sigtet i en forbrydelse. Advokaten i din straffesag varetager dine interesser så godt som muligt, så du får en retfærdig rettergang. Ønsker du at vide mere om, hvordan en forsvarsadvokat arbejder? Det kan du eksempelvis få hjælp til hos strafferet.com

Du kan selv vælge din forsvarsadvokat

Bliver du sigtet i forbindelse med en straffesag, skal politiet rådgive dig om dine muligheder for at modtage hjælp fra en beskikket advokat. Typisk giver retten dig en tilfældig forsvarsadvokat, men faktisk kan du som udgangspunkt selv bestemme, hvilken forsvarsadvokat du vil have. Ønsker du en specifik advokat, er det retten, som skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre.

Når du får en beskikket advokat af retten, betaler det offentlige for advokatsalæret til en start. Hvis du bliver dømt i sagen, bliver du efterfølgende afkrævet salæret. Frifindes du derimod, betales salæret af det offentlige.

Advokaten er med dig fra start til slut

Din forsvarsadvokat er med dig gennem hele straffesagen. Advokaten har til opgave at opbygge et forsvar, der er så stærkt som muligt for at hjælpe dig til en frifindelse eller den laveste straf. Det betyder, at en dygtig forsvarsadvokat fra strafferet.com ikke går til dig og din sag med et objektivt blik, men varetager dine interesser så godt som muligt.

En forsvarsadvokats opgaver varierer alt efter, hvilket punkt straffesagen er kommet til. Inden retssagen er advokaten ofte til stede ved afhøringerne hos politiet. Herudover kan forsvareren anmode politiet om at tage diverse efterforskningsskridt, såsom at foretage afhøringer af forskellige vidner eller at indhente fingeraftryk fra implicerede personer. En forsvarsadvokat kan som udgangspunkt også få alt relevant materiale i straffesagen udleveret. 

Hvis du bliver tiltalt i en forbrydelse, skal sagen for retten. Her er advokatens rolle at føre din sag så godt som muligt ved at gøre brug af alle de ting, der er fordelagtige for din sag. Når dommen er afsagt, har advokaten til opgave at rådgive dig om dine ankemuligheder, hvis du ikke frifindes. Din forsvarer er altså med dig fra sagens start til slut.

Dygtige advokater hos strafferet.com

En god forsvarsadvokat ønsker at opbygge en tillidsfuld relation til den sigtede. Det kan nemlig gøre en stor forskel for selve forsvaret. Hos strafferet.com møder du erfarne og dedikerede advokater, der ved, hvad der skal til for at opbygge et stærkt forsvar. Med en dygtig advokat i straffesager sikres du en retfærdig sag.